2ο ΕΚ Χαλανδρίου – Β΄ Αθήνας

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Read More

Δώσε Ζωή στις Ιδέες σου!

“Αφού μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς να το κάνεις!”
Walt Disney

Read More

Το Εργαστηριακό Κέντρο

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Χαλανδρίου Β΄ Αθήνας έχει σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε οργανωμένα εργαστήρια στα οποία οι μαθητές εξασκούνται ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Εκπαιδεύει εργαστηριακά μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, 7ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, 2oυ ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, του ΕΠΑΛ Αναβρύτων καθώς και σπουδαστές του ΔΙΕΚ Χαλανδρίου.

Read More
nimble_asset_about_one_bw

Οργανόγραμμα

Παρουσίαση οργανογράμματος του 2ου ΕΚ Χαλανδρίου

Περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 2ου ΕΚ Χαλανδρίου (άρθρο 37,
Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη
λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές
παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου
και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας…..

Περισσότερα

Ωράριο Μαθημάτων – Διαλειμμάτων

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην
ιστοσελίδα της κάθε Σχολικής Μονάδας….

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Σχολεία

Το 2ο ΕΚ Χαλανδρίου συνεργάζεται και εκπαιδεύει εργαστηριακά τους μαθητές των Σχολικών Μονάδων: 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, 7ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, 2oυ ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, του ΕΠΑΛ Αναβρύτων καθώς και σπουδαστές του ΔΙΕΚ Χαλανδρίου.

Περισσότερα

Εργαστήρια ανά Τομέα

Πίνακες Εργαστηρίων ανά Τομέα Σχολικής της εκάστοτε Σχολικής Μονάδας

Περισσότερα

Χρήσιμα Έντυπα

Διαθέσιμες φόρμες εγγράφων για υπηρεσιακή χρήση.

Περισσότερα

Τομείς – Ειδικότητες

Tομέας Μηχανολογίας

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός….

Μάθε Περισσότερα

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών….

Μάθε Περισσότερα

Our Achievements

Foreign Stdents

Students Enrolled

Class Complete

Certified Teachers

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τομείς & Εργαστήρια

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Χαλανδρίου έχει πολλούς τομείς και διαθέτει πολλά εργαστήρια τα οποία συγχρονίζονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.